EEP & IUCN

EEP – Europese samenwerking

Eindhoven Zoo werkt samen met ongeveer 300 dierentuinen in Europa. Samen vormen zij de EAZA, de Europese dierentuinvereniging. Zij zorgen er onder andere voor dat we geen dieren meer uit het wild hoeven te halen om ze in dierentuinen te laten zien. Daarnaast zet de EAZA zich ook in voor bedreigde dieren. Dat doen ze door middel van een management plan; een EEP.

IUCN - Bedreigd of niet?

EEP staat voor EAZA Ex situ Programmes. Voor heel veel diersoorten is zo’n management plan gemaakt. In dit plan staan regels over de verblijven, het eten en de verzorging van de dieren. Het verhuizen van dieren gebeurt ook niet zomaar. Voor elke diersoort met een EEP is er een coördinator aangesteld. Deze persoon houdt een stamboek bij, waarin staat welke dieren in welke dierentuin leven, hoe oud ze zijn, wie de ouders en grootouders zijn en nog veel meer informatie. De coördinator beslist welke dieren naar welke dierentuin verhuizen. Op deze manier worden de juiste dieren bij elkaar gezet. Zo is de kans op gezonde nakomelingen het grootst. Dit zorgt voor een goed managementprogramma en hopelijk het in leven houden van de soort. Op de borden in Eindhoven Zoo en op deze website kun je dieren met een EEP herkennen aan het logo van een neushoorn en haar kalf.

Veel diersoorten zijn in het wild met uitsterven bedreigd. Maar hoe weet je nou welke dieren dat zijn? Er is een wereldwijde organisatie die daar onderzoek naar doet: de International Union for Conservation of Nature (IUCN). De IUCN heeft van heel veel dier- en plantensoorten onderzocht hoeveel er nog in het wild leven. Ook kijken ze of de aantallen achteruit gaan, gelijk blijven of juist omhoog gaan. Van al die soorten hebben ze de Red List gemaakt. Op deze website en op de borden in Eindhoven Zoo vind je de meetlat van de IUCN die vertelt hoe bedreigd een dier is. Hoe verder de meetlat naar rechts staat, hoe meer een dier met uitsterven is bedreigd: