Algemene voorwaarden Eindhoven Zoo

English | Deutsch

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Eindhoven Zoo Exploitatie B.V. met betrekking tot de (ver)koop van e-tickets voor toegang tot en het parkeren bij Eindhoven Zoo Exploitatie B.V. (hierna te noemen: Eindhoven Zoo).

Eindhoven Zoo is gevestigd aan de Heiderschoor 24 te Mierlo (5731 RG) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17148216.

Eindhoven Zoo behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop accepteer je het aanbod van Eindhoven Zoo.

Totstandkoming van de overeenkomst

Met het volledig en correct doorlopen en afronden van de boekingsprocedure op de website van Eindhoven Zoo komt de overeenkomst tot aanschaf van een entreeticket of parkeerticket, hierna allebei te noemen 'e-ticket' tussen jou en Eindhoven Zoo tot stand. Zodra Eindhoven Zoo de verschuldigde totaalprijs voor het door jou aangeschafte e-ticket heeft ontvangen, stuurt zij jou, op het door jou aangeven e-mail adres, de bevestiging van jouw bestelling. Eindhoven Zoo maakt voor verkoop en betaling van haar e-ticket in de webshop gebruik van de betaalomgeving van Ingenico Financial Solutions SA-NV (hierna: Ingenico). Bij het afrekenen van de bestelling heb je de keuze tussen verschillende betaalmethodes, waaronder iDeal, VISA en Mastercard. Zodra jouw betaling is geverifieerd, worden wij geïnformeerd dat de bestelling is betaald. Het aankoopbedrag wordt direct afgeschreven en doorbelast.

Juiste gegevens

Jij bent zelf verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van jouw gegevens bij het bestellen van het e-ticket. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan tot gevolg hebben dat het door jou gewenste e-ticket niet wordt toegezonden. Eindhoven Zoo is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens jou.

E-Ticket en geldigheid

Jouw e-ticket is voorzien van een unieke barcode. Deze barcode wordt in geval van een entreeticket bij de entree van Eindhoven Zoo gescand of in geval van een parkeerticket bij de slagboom op het parkeerterrein. Ieder e-ticket kan één keer worden gebruikt en geldt in geval van een entreeticket voor één persoon. Ieder e-ticket is voorzien van een geldigheidsperiode/-datum. Buiten deze geldigheidsperiode/-datum is het e-ticket niet geldig.

Een e-ticket, in het geval van een entreeticket, voor een specifieke datum is enkel geldig op die betreffende datum. Een e-ticket zonder datum is geldig tot de datum vermeld op het e-ticket en in de webshop. Parkeertickets worden enkel zonder specifieke datum verkocht en zijn geldig tot de datum die is vermeld op het parkeerticket en in de webshop.

Voor een entreeticket geldt dat bij het verlaten van Eindhoven Zoo, maar in elk geval bij sluitingstijd van Eindhoven Zoo op de dag van bezoek, de geldigheid van het e-ticket vervalt evenals van niet gebruikte onderdelen van een eventueel arrangement. Op verzoek van een medewerker van Eindhoven Zoo dient het e-ticket te worden getoond. Een parkeerticket vervalt nadat deze is gebruikt bij de slagboom van het parkeerterrein van Eindhoven Zoo. Doorverkoop, gebruik voor commerciële doeleinden en/of namaak van e-tickets is niet toegestaan.

Gebruik van e-ticket

Een e-ticket is alleen geldig als deze in goede kwaliteit is afgedrukt op papier (kleur of zwart-wit) of als het e-ticket is afgebeeld op het scherm van een mobiele telefoon of tablet en de barcode kan worden gescand. Een e-ticket waarvan de barcode niet kan worden gescand bijvoorbeeld doordat het papier waarop het e-ticket is afgedrukt is beschadigd of gevouwen dan wel doordat de barcode anderszins onleesbaar of slechts gedeeltelijk zichtbaar is, is niet geldig en geven geen recht op toegang tot Eindhoven Zoo. Eindhoven Zoo is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens jou.

Annulering

Het herroepingsrecht is van toepassing op online aangeschafte e-tickets die niet op datum zijn aangekocht. Dit betekent dat een e-ticket zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen na datum van de aankoop mag worden geannuleerd, mits er nog geen gebruik is gemaakt van het e-ticket.

In geval van een aangeschaft e-ticket op datum, kan de overeenkomst tot aankoop van een e-ticket niet worden ontbonden. Het e-ticket wordt in dat geval door Eindhoven Zoo niet teruggenomen, wordt niet ingewisseld voor geld en wordt niet vervangen door een ander toegangsbewijs.

De op het e-ticket vermelde geldigheidsperiode/-datum wordt door Eindhoven Zoo niet verlengd.

Technische storing

Eindhoven Zoo is niet aansprakelijk voor de schade die jij lijdt in het geval jouw bestelling niet, niet juist of niet tijdig kan worden afgerond, verwerkt en/of geautoriseerd als gevolg van een technische storing van welke aard dan ook. Eindhoven Zoo is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens jou.

Parkreglement

Op de overeenkomst tot aankoop van een e-ticket is naast de algemene voorwaarden e-tickets ook het parkreglement van toepassing. Met het betreden van Eindhoven Zoo verklaar je je akkoord met dit parkreglement. Eindhoven Zoo behoudt zich het recht voor het parkreglement te wijzigen.

Verwerking persoonsgegevens

Eindhoven Zoo verwerkt jouw persoonsgegevens zorgvuldig en houdt zich daarbij aan de wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens die door jou tijdens de bestelprocedure van een e-ticket worden verstrekt, worden verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Eindhoven Zoo en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. De gegevens die jij verstrekt worden bewaard zolang als noodzakelijk is met het oog op het hiervoor omschreven doel. Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacy statement van Eindhoven Zoo van toepassing. Voor de betaling van jouw e-tickets maakt Eindhoven Zoo gebruik van de diensten van Ingenico, Ingenico is ter zake de verwerkingsverantwoordelijke. Op de verwerking van persoonsgegevens door Ingenico is de privacyverklaring van Ingenico van toepassing. Bij vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens of de wens deze gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen kun je contact opnemen met privacy@libema.nl.

Contact

Bij vragen over een bezoek aan Eindhoven Zoo, e-ticket, deze algemene voorwaarden en/of parkreglement kun je telefonisch contact opnemen met onze receptie op +31 492 668240, of een e-mail sturen naar info@libemafunfactory.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar tijdens de openingstijden van Eindhoven Zoo, deze openingstijden staan vermeld op de website. E-mails worden eveneens tijdens de openingstijden van Eindhoven Zoo behandeld.