Groep met pinguins in Eindhoven Zoo

Onderzoek voor natuurbehoud in Eindhoven Zoo

Onderzoek voor natuurbehoud in Eindhoven Zoo

Onderzoek is een onmisbare schakel naar verbetering omtrent het behouden van bedreigde diersoorten.

Het effect van educatie

Het effect van de educatie binnen Eindhoven Zoo wordt vanaf 2019 minimaal elke drie jaar geëvalueerd door middel van een uitgebreid bezoekersonderzoek. Hiermee geven we ook gelegenheid aan (universitaire) studenten om hun onderzoeksvaardigheden in Eindhoven Zoo en de andere dierenparken van Libéma te ontwikkelen. De wijze waarop het effect van de verschillende educatieve activiteiten wordt gemeten, is afhankelijk van de gekozen onderzoeksmethodiek van de onderzoeker(s). Sinds 2018 beschikken de dierenparken van Libéma over een zelf ontworpen universele onderzoekstool. Deze is in 2018 ingezet in Safaripark Beekse Bergen, in het eerste kwartaal van 2019 in Aquazoo Leeuwarden, en in de tweede helft van 2019 volgen Eindhoven Zoo en Zooparc Overloon.

De nieuwe lesprogramma’s worden in 2020 geëvalueerd met de deelnemende scholen.

Waar bestaat het onderzoek uit?

Het staat vast dat tijdens een bezoek verwondering plaats moet vinden en een vuurtje van liefde voor de natuur en de dieren die daarin thuis horen wordt aangewakkerd. Tijdens het bezoek moet het mooie der natuur, maar ook de bedreigingen er van centraal staan. Dit moet uitmonden in een haalbaar handelingsperctief en uiteindelijk ook de bereidheid van de bezoekers om zelf een steentje bij te dragen. Het spoor wat in 2019 is ingezet zal blijvend worden gevolgd.