Vale gier uit het ei gekropen in Eindhoven Zoo

In Eindhoven Zoo is deze maand een vale gier geboren. Na een broedduur van 50 dagen is het jong uit het ei gekropen, waarna bleek dat het een mannetje is. Het kuiken heeft de naam Stanislav gekregen. 

Sociaal
Hoewel het lijkt alsof deze roofvogelsoort zich langzaam voortbeweegt, kan de vale gier snelheden van wel 70 kilometer per uur bereiken. Hij kan wel honderden kilometers per dag afleggen. De giersoort is erg sociaal: hij jaagt in groepen en broedt in kolonies.  

Eén keer per jaar legt de vale gier een ei, dat vervolgens door beide ouders wordt uitgebroed. Een paar blijft het hele leven bij elkaar. 

Uitzetten in het wild
De Europese giersoorten vale gier, lammergier en monniksgier zijn in Bulgarije nagenoeg uitgestorven. Dit komt door onder meer vergiftigde karkassen, die de boeren neerlegden om beren en wolven te verjagen. Hierdoor ging de populatie van de drie Europese giersoorten sinds 1970 flink achteruit. Green Balkans zet zich in om het uitsterven van deze gieren tegen te gaan. 

De organisatie werkt aan het in stand houden en het vergroten van de populatie van de drie verschillende soorten gieren. Dit doen zij door middel van het uitzetten van gieren in hun natuurlijke leefomgeving, maar ook door het aanpakken van de factoren waardoor de gieren sterven. In samenwerking met Green Balkans heeft Eindhoven Zoo al twee keer een vale gier uitgezet in Bulgarije. In de toekomst zal worden bekeken of ook Stanislav een steentje kan bijdragen aan het vergroten van de populatie vale gieren in hun natuurlijke leefgebied in Bulgarije.