Geschiedenis

Eindhoven Zoo is gelegen op het Landgoed Gulbergen. Een deel van Gulbergen is lang gebruikt als vuilstortplaats door de RAZOB (nu onderdeel van Essent), het lokale vuilverwerkingsbedrijf. Nu de vuilstort is afgerond, is in overleg met de omliggende gemeenten (verenigd in het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) bepaald dat Gulbergen een recreatieve bestemming heeft. Op de oude vuilstort is een golfbaan aangelegd en de heuvel vormt nu een opvallend verschijnsel in het landschap.

Het landgoed is grotendeels in bezit van de Beheermaatschappij Gulbergen die exploitanten zoekt om delen van het gebied te ontwikkelen. Na de golfbaan is het dierenpark gerealiseerd.

Op het terrein van Eindhoven Zoo lag voorheen een agrarisch bedrijf. Een aantal van de voormalige schuren hebben nu nog een functie in Eindhoven Zoo. De grond van Eindhoven Zoo behoort nu toe aan Libéma Beheer. Het management van het dierenpark gebeurt door Eindhoven Zoo B.V. binnen de divisie Dagrecreatie van Libéma Exploitatie.

Eindhoven Zoo is in mei 2004 geopend.

Dierenrijk is gestart met diersoorten die in de Europese natuur voorkomen. Vandaar de naam Dierenrijk Europa. Sinds de komst van de Siberische tijgers in 2007 is het park zich ook op Aziatische soorten gaan richten. Sinds dat moment is de naam van het park gewijzigd in Dierenrijk. In 2024 is met het oog op de toekomst de naam Dierenrijk gewijzigd naar Eindhoven Zoo.

Nee, Eindhoven Zoo krijgt geen subsidie.

Terug naar veelgestelde vragen